00:59 - 29 May, 2024
ჩვენ შესახებ რეკლამა/ხელმოწერა
2023-01-23 15:25:43, 685 ნახვა

სამართალი
90 შემთხვევიდან 51 მოსამართლის ოჯახის წევრი სასამართლოშია დასაქმებული - IDFI-ის ანალიზი

"ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა" (IDFI) უზენაესი სასამართლოს 28 მოსამართლის, მეორე ინსტანციის სასამართლოს 84 მოსამართლის, და პირველი ინსტანციის სასამართლოს 209 მოსამართლის ქონებრივი დეკლარაციები შეისწავლა, რათა ნეპოტიზმისა და კორუფციის შესაძლო ნიშნები დაედგინა. 

არასამთავრობო ორგანიზაციის ანალიზში, რომელიც სასამართლო სისტემაში დასაქმებული მოსამართლეების ოჯახის წევრებს შეეხება, აღნიშნულია, რომ კვლევა პრობლემის სრულ მასშტაბს ვერ ასახავს, ვინაიდან თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსების ინსტრუქციის თანახმად, ოჯახის წევრად მოიაზრება მხოლოდ დეკლარანტის მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი/გერი, და მასთან მუდმივად მცხოვრები პირი. 

ორგანიზაციის ძირითადი მიგნებებია: 

- საქართველოს მოქმედი მოსამართლეების თითქმის ერთი მესამედის (90) ოჯახის წევრი დასაქმებულია საჯარო სამსახურში.

- 90 განხილული შემთხვევიდან 51 მოსამართლის ოჯახის წევრი დასაქმებულია სხვადასხვა სასამართლოში.

-90-დან 60 შემთხვევაში ოჯახის წევრი მოქმედ პოზიციაზე დასაქმდა, დაწინაურდა ან სამუშაო პოზიცია შეიცვალა მოსამართლის დანიშვნის შემდეგ.

- თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების 84 მოსამართლიდან (70 თბილისში, 14 ქუთაისში), 13-ის შვილი დასაქმებულია სასამართლო სისტემაში.

- პირველი ინსტანციის სასამართლოებში მოღვაწე 209 მოსამართლიდან, 60-ის დეკლარაციაში ნახსენებია საჯარო სექტორში დასაქმებული ოჯახის წევრი (54 მეუღლე, 6 შვილი, 2 და), 33 მათგანი დასაქმებულია სხვადასხვა სასამართლოში.

IDFI გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებისა და ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმის და კორუფციის რისკების შემცირების მიზნით ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ დამატებითი სტანდარტები დანერგოს.

"ამ მიმართულებით რეფორმა განსაკუთრებით პრიორიტეტულია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის თაობაზე ევროკომისიის მოხსენებით ბარათში დაფიქსირებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით. მოხსენებაში იკვეთება სწორედ ზემოთ აღნიშნული საკითხი, კერძოდ ევროკომისიის შეფასებაში აღნიშნულია, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დანერგილია საჯარო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა, “უნდა გაუმჯობესდეს კანონის მოქმედების სფერო, რომელიც ეხება ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირებას, მის რეალიზაციასა და მონიტორინგს (ვინაიდან ამჟამად ოჯახის წევრებს არ მოიცავს სრულად)”,- აღნიშნულია "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" ანალიზში. 
ავტორი: ექსპრესნიუსი,


სოციალური ქსელები
კონგრესის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე - პარლამენტმა გადაწყვიტა საქართველო ბნელ გზაზე ატარონ, უფრო ღრმად რუსეთის ორბიტაში
ნაუსედა - საქართველო იმსახურებს უკეთესს - ზურაბიშვილო, გამაგრდი
მილერი - კანონის მიღებით, „ქართულმა ოცნებამ“ ქვეყანა უფრო დააშორა ევროინტეგრაციის გზას
არასამთავრობოები - რუსული კანონი დარჩება ფარატინა ქაღალდად, ჩვენ ვაცხადებთ დაუმორჩილებლობას

ომი უკრაინაში

ვიდეო/LIVE

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - პირდაპირი
არქივი 2009 წლიდან

303,563
უნიკალური
ვიზიტორი დღეს 27,104
Powered By Google Analytics