21:21 - 30 May, 2023
რეკლამა/ხელმოწერა
2023-05-24 15:57:09, 287 ნახვა

ეკონომიკა
დამოუკიდებლობის დღის სადღესასწაულო შეთავაზებები ჯპს-ში

26 მა­ისს სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლო და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღეს ზე­ი­მობს. ეს არის ის­ტო­რი­უ­ლი დღე, რო­დე­საც ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა და­მო­უ­კი­დე­ბელ რეს­პუბ­ლი­კად გა­მო­ცხად­და; დღე, ამაღ­ლე­ბუ­ლი და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ემო­ცი­ე­ბი­სა, რო­მე­ლიც ყვე­ლას გვა­ერ­თი­ა­ნებს.

„ჯპს-ის სა­ხე­ლით გვინ­და მი­ვუ­ლო­ცოთ ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თა­რი­ღი მთელ სა­ქარ­თვე­ლოს და ჩვე­ნი მხრივ, გან­წყო­ბის ასა­მაღ­ლებ­ლად, ჩვენს მომ­ხმა­რებ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი და­ვახ­ვედ­როთ ჩვენს სა­აფ­თი­ა­ქო ქსელ­ში, მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით; უფრო მეტი დე­ტა­ლის­თვის თვა­ლი ადევ­ნეთ ჯპს-ის ფე­ის­ბუ­ქის გვერდს“, - აცხა­დე­ბენ კომ­პა­ნი­ა­ში.

დღე­ი­დან ჯპს-ში სა­დღე­სას­წა­უ­ლო შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი იწყე­ბა. ჯპს-ში მო­სულ მომ­ხმა­რებ­ლებს ყო­ველ­დღი­უ­რად სხვა­დას­ხვა შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი, სერ­ვი­სე­ბი, სა­ჩუქ­რე­ბი და სა­დღე­სას­წა­უ­ლო გან­წყო­ბა დახ­ვდე­ბა. 24 მა­ი­სი­დან - 50%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბა გავ­რცელ­დე­ბა წამ­ყვან დერ­მა­ტო­ლო­გი­ურ და პრე­მი­უმ კლა­სის ბრენ­დზე, რო­გო­რი­ცაა: ნუქ­სი, ლი­ე­რა­კი, ისის ფარ­მა, ბი­ო­დერ­მა, ვიში, ლა­რო­ში, ნო­რე­ვა, სე­ბა­მე­დი, სოს­კი­ნი, ტო­პიკ­რე­მი, ფიტო, ცე­რა­ვე და სხვა. სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფასი იმოქ­მე­დებს დე­კო­რა­ტი­ულ თუ სხვა სა­აფ­თი­ა­ქო პრო­დუქ­ტებ­ზე. ჩვენ­თან მო­სულ მომ­ხმა­რებ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბა დახ­ვდე­ბათ ბავ­შვთა პრო­დუქ­ტებ­ზე, კვე­ბა­სა და მოვ­ლა­ზე. ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში მომ­ხმა­რებ­ლებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ ისარ­გებ­ლონ ჯპს-ის სერ­ვი­სე­ბით რო­გორც დერ­მა­ტო­ლო­გის, ასე­ვე ოფ­თალ­მო­ლო­გის უფა­სო კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბით.

24-28 მა­ი­სის აქ­ტი­ვო­ბე­ბის გან­რი­გი:

24-26 მა­ი­სი - დერ­მა­ტო­ლო­გის სერ­ვი­სი, სა­ხი­სა და თმის დი­აგ­ნოს­ტი­კა 3D აპა­რა­ტით, ჭავ­ჭა­ვა­ძის 30, 13:00-21:00

26-27 მა­ი­სი - თმის უფა­სო დი­აგ­ნოს­ტი­კა 3D აპა­რა­ტით, ფურ­შე­ტი, სა­ჩუქ­რე­ბი, ჯპს აფ­თი­ა­ქი, სითი მოლი სა­ბურ­თა­ლო, 14:00-20:00

26-28 მა­ი­სი - ოფ­თალ­მო­ლო­გის უფა­სო კონ­სულ­ტა­ცია 50-ლა­რი­ან შე­ნა­ძენ­ზე, ჯპს აფ­თი­ა­ქი, აქ­სის თა­უ­ერ­სი (აგ­რო­ჰა­ბი), 12:00-18:00

გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის კა­ლენ­და­რი მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა ჯპს-ის ფე­ის­ბუ­ქის გვერ­დზე.
ავტორი: R (რეკლამა),


სოციალური ქსელები
მიშელი - ევროპული ღირებულებები ქართველი ხალხის სისხლშია
ევროპის იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში, ბათუმში პერფორმანსი - ,,სამი ამბავი ვაქცინაციაზე" გაიმართა
რუსეთმა ვალერი ზალუჟნი და ალექსანდრ სირსკი ძებნილთა სიაში შეიყვანა
ნინო ნიჟარაძე და მარი ზანაქიძე ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინას” ხელმძღვანელებს, ექიმებსა და სხვა სამედიცინო პერსონალს შეხვდნენ

ომი უკრაინაში

ვიდეო/LIVE

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე - პირდაპირი
არქივი 2009 წლიდან

303,563
უნიკალური
ვიზიტორი დღეს 27,104
Powered By Google Analytics